ოფის მენეჯერის სრული კურსი! თეორია და პრაქტიკა

პოპულარული 

 ტრენინგ კურსები / განთავსდა 1 თვის წინ ავტორი Gocha Vardosanidze / ნახა: 123-მა

300.00 ლ

❗️ვისაც ოფის მენეჯერად მუშაობა გინდათ❗️
ან მუშაობთ და გსურთ კვალიფიკაციის ამაღლება: D-office გთავაზობთ:
ოფის მენეჯერის სრული კურსი თეორია და პრაქტიკული ნაწილი ერთად.
როგორი უნდა იყოს თანამედროვე ოფის მენეჯერი. ყველა გაკვეთილის შემდეგ გაეცნობით პრაქტიკულად ოფისში საჭირო ყველა დოკუმენტს და თქვენით შექნით მათ. კურსის გავლის შემდეგ შეგეძლებათ ნებისმიერი სახის ბიზნესის ოფისში მუშაობა მენეჯერად! კურსი შედგება 25 ლექციისგან.
ასევე სინერჯი ჯგუფის წიგნებიდან გაეცნობით სპეციალურ მასალას და რჩევებს თუ როგორი უნდა იყოს ძლიერი მენეჯერი.
გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.
💲 ფასი – ინდივიდუალური მეცადინეობა – 300 ლარი.


ლექცია 1 მენეჯმენტის არსი და მენეჯერი
ლექცია 2. კაბინეტში მიღების კულტურა
ლექცია 3. ეტიკეტი
ლექცია 4. წარმატებული მენეჯერი
ლექცია 5. პერსონალი
ლექცია 6. პროდუქტის და მომსახურების ხარისხის კონტროლი
ლექცია 7. საწარმოთა რეგისტრაციის წესი
ლექცია 8. პრესრელიზი, ინვოისი.
ლექცია 9. დოკუმენტების კლასიფიკაცია
ლექცია 10. ბრძანება, ოფერტი.
ლექცია 11. ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმები
ლექცია 12. ადმინისტრაციული საქმის წარმოება
ლექცია 13. ადმინისტრაციულ ტერმინთა განმარტება
ლექცია 14. გადაწყვეტილება
ლექცია 15. ცირკულარული წერილი, მივლინების ბარათი
ლექცია 16. იურიდიული პირის შრომის შინაგანაწესი
ლექცია 17. თანამშრომელთა სამსახურში მიღების წესები
ლექცია 18. კადრების მოზიდვა
ლექცია 19. ადმინისტრაციული აქტები
ლექცია 20. პრეზენტაცია და ჩატარების წესი.
ლექცია 21. ადმინისტრაციული საჩივარი
ლექცია 22. მემორანდუმი, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
ლექცია 23. დოკუმენტაციის სახეები
ლექცია 24. ხელშეკრულება
ლექცია 25. თანამშრომელთა პირადი საქმის წარმოების წესი
ლექცია 26. ბიზნეს გეგმა. შედგენის წესი და გაფორმება.
მოკლე კურსი-კონსულტაცია სინერჯი ჯგუფის წიგნებიდან პრაქტიკული და რეალური რჩევები თანამედროვე ოფის მენეჯერებს!
გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი და ოფიციალური რეკომენდაცია სამსახურისთვის.
🏣 ტექნიკური უნივერსიტეტი. მე-2 სართული. D-office.
☎️ 593 498 806 დავით ჟღენტი

  • დარგი : IT
  • ვასწავლი/ვეძებ : ვასწავლი
  • ვიდეო ლექცია? : არა
  • განმცხადებელი : ტრენინგ ცენტრი
  • ბინაზე მისვლა? : არა

ავტორი: Gocha Vardosanidze

კომენტარის დატოვება